Konkurso kriterijai

2020 metai

Konkurse gali dalyvauti įvairūs ūkiai: specializuoti ir mišrūs, ekologinį ir tradicinį žemės ūkį vystantys ūkiai, nedideli šeimų ūkiai ir ūkio bendrovės, kurie atitinka žemiau pateiktus kriterijus.

GEOGRAFINIS KRITERIJUS

Ūkis turi būti įsteigtas Baltijos jūros baseino teritorijoje.

EKONOMINIAI KRITERIJAI

 • Konkursas skirtas tiems ūkininkams, kurie pagrindines pajamas gauna iš žemės ūkio veiklos

 • Ūkio pobūdis ir dydis neapibrėžiami, t. y. konkurse gali dalyvauti tiek smulkūs, tiek stambūs sūkiai, plėtojantys ekologinę arba tradicinę žemdirbystę.


APLINKOSAUGOS KRITERIJAI

 • Ūkininkas turi taikyti priemones, mažinančias maisto medžiagų (azoto, fosforo) patekimą iš ūkio į aplinką, taip pat amoniako ir kitų ūkyje susidarančių dujų garavimą.

 • Ūkis privalo atitikti bent minimalius teisės aktais numatytus aplinkosaugos standartus, susijusius su aplinkos apsauga, gyvūnų gerove, darbo apsauga ar kitais atitinkamais teisės aktais.

 • Priemonės, taikomos maistinių medžiagų patekimui į aplinką mažinti, turėtų būti novatoriškos ar kažkuo ypatingos. Turėtų būti galima akivaizdžiai parodyti, kad taikomos priemonės padeda sumažinti vandens telkinių eutrofikaciją.  Apimami tokie atvejai:

  • Tai gali būti ūkininko sukurtos, išbandytos ar pritaikytos priemonės, kurių poveikis akivaizdžiai pastebimas.

  • Tai gali būti žinomos tradicinės priemonės, bet taikomos dideliu mastu, dideliame plote.

  • Tai gali būti naujoviškos, bandomosios priemonės, kurių poveikį kol kas sunku nustatyti, bet ateityje jų laukia geros perspektyvos.

  • Atvejis gali neatitikti pirmiau išvardytų atvejų, bet yra naudingas šviečiamąja prasme, skatinant kitus ūkius naudoti aplinką tausojančias priemones.

KITI KRITERIJAI

Svarbiausias aplinkosaugos kriterijus šiame konkurse yra ūkyje naudojamos priemonės, kurių imamasi siekiant sumažinti eutrofikaciją. Kitų svarbių aplinkosaugos problemų, susijusių su ūkininkavimu, sprendimai, nors ir nėra prioritetas, bus įvertinami papildomais balais dalyvaujant konkurse. Tai gali apimti šias priemones:

 • pesticidų naudojimo mažinimą;

 • šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimą arba kitas klimato kaitą

 • mažinančias priemones;

 • priemones, prisidedančias prie biologinės įvairovės išsaugojimo;

 • visuomenės švietimą ir (arba) teigiamus pavyzdžius, įkvepiančius kitus ūkininkus;

 • kitas čia neišvardytas priemones.

Mūsų adresas:

Kontaktai:

Sekite naujienas:

Lietuvos gamtos fondas

Tel.: 8 5 2310700
Algirdo g. 22-3, Vilnius

Elektroninis paštas:

nerijus.z@glis.lt

indre.c@glis.lt​

© 2017. Lietuvos gamtos fondas. Visos teisės saugomos.

 • Lietuvos gamtos fondo tinklalapis
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon