top of page

Konkurso kriterijai

Beetroot

Dalyviai gali užpildyti anketą už savo ūkį arba nominuoti kitą ūkį kaip kandidatą. 

GEOGRAFINIS KRITERIJUS

 • Ūkis turi būti įsteigtas Baltijos jūros baseino teritorijoje.

EKONOMINIAI KRITERIJAI

 • Konkursas skirtas tiems ūkininkams, kurie pagrindines pajamas gauna iš žemės ūkio veiklos

 • Ūkio pobūdis ir dydis neapibrėžiami, t. y. konkurse gali dalyvauti tiek smulkūs, tiek stambūs ūkiai, plėtojantys ekologinę arba tradicinę žemdirbystę, užsiimantys augalininkyste ar gyvulininkyste. 


APLINKOSAUGOS KRITERIJAI

 • Ūkininkas turi taikyti priemones, mažinančias maisto medžiagų patekimą iš ūkio į aplinką. Tai apima tiek maisto medžiagų nutekėjimą į vandenį, tiek dujinio amoniako garavimą.

 • Ūkis privalo atitikti bent minimalius teisės aktais numatytus standartus, susijusius su aplinkos apsauga, gyvūnų gerove, darbuotojų saugumu.

 • Priemonės, taikomos maistinių medžiagų patekimui į aplinką mažinti, turėtų būti inovatyvios ar išskirtinės. Jų efektyvumas eutrofikacijos mažinimui turėtų būti aiškiai matomas. Tai apima tokius variantus:

  • Taikomos ūkininko sukurtos, išbandytos ar pritaikytos priemonės, kurių poveikis akivaizdžiai pastebimas.

  • Dideliu mastu taikomos žinomos tradicinės priemonės.

  • Taikomos naujoviškos, bandomosios priemonės, kurių poveikį kol kas sunku nustatyti, bet jos turi didelį potencialą. 

  • Taikomis priemonės tiksliai neatitinka pirmiau išvardytų atvejų, bet yra naudingos šviečiamąja prasme, skatinan kitus ūkius naudoti aplinką tausojančias priemones.

KITI KRITERIJAI

Svarbiausias aplinkosaugos kriterijus šiame konkurse yra ūkyje naudojamos priemonės, kurių imamasi siekiant sumažinti eutrofikaciją. Kitų svarbių aplinkosaugos problemų, susijusių su ūkininkavimu, sprendimai taip pat bus įvertinami papildomais balais dalyvaujant konkurse. Tai gali apimti tokias priemones:

 • pesticidų naudojimo mažinimas;

 • klimato kaitą mažinančios priemonės;

 • priemones, prisidedančias prie biologinės įvairovės išsaugojimo;

 • visuomenės švietimą ir (arba) teigiamus pavyzdžius, įkvepiančius kitus ūkininkus.

bottom of page