top of page

Konkurso dalyvių vertinimo kriterijai

Beetroot

Konkurso dalyviai turi užpildyti dalyvio anketą apie savo ūkį arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo gali nominuoti į konkursą kitą ūkį, atitinkantį žemiau pateiktus kriterijus.

EKONOMINIAI KRITERIJAI

 • Konkursas skirtas tiems ūkininkams, kurie pagrindines pajamas gauna iš žemės ūkio veiklos

 • Ūkio pobūdis ir dydis neapibrėžiami, t. y. konkurse gali dalyvauti tiek smulkūs, tiek stambūs ūkiai, plėtojantys ekologinę arba tradicinę žemdirbystę, užsiimantys augalininkyste ar gyvulininkyste. 


APLINKOSAUGOS KRITERIJAI

 • Ūkininkas turi taikyti priemones, mažinančias maisto medžiagų patekimą iš ūkio į aplinką. Tai apima tiek maisto medžiagų nutekėjimą į vandenį, tiek dujinio amoniako garavimą.

 • Ūkyje turi būti laikomasi minimalių, teisės aktuose numatytų, reikalavimų, susijusių su aplinkos apsauga, gyvūnų gerove bei darbo sauga.

 • Priemonės, taikomos maistinių medžiagų patekimui į aplinką mažinti, turėtų būti inovatyvios ar išskirtinės. Jų efektyvumas eutrofikacijos mažinimui turėtų būti aiškiai matomas. Tai gali apimti tokius variantus:

  • Taikomos ūkininko sukurtos, išbandytos ar pritaikytos priemonės, kurių poveikis akivaizdžiai pastebimas.

  • Dideliu mastu taikomos žinomos tradicinės priemonės.

  • Taikomos naujoviškos, bandomosios priemonės, kurių poveikį kol kas sunku nustatyti, bet jos turi didelį potencialą. 

  • Taikomis priemonės tiksliai neatitinka pirmiau išvardytų atvejų, bet yra naudingos šviečiamąja prasme, skatinant kitus ūkius naudoti aplinką tausojančias priemones.

PAPILDOMI KRITERIJAI

Pagrindinis konkurso dėmesys bus kreipiamas į maisto medžiagų patekimo į aplinką mažinimą. Tačiau papildomi balai bus skiriami ir už kitus aplinkosaugos ar ekologinio švietimo pasiekimus. Papildomai bus vertinamos šios veiklos:

 • pesticidų naudojimo mažinimas;

 • klimato kaitą mažinančios priemonės;

 • priemones, prisidedančias prie biologinės įvairovės išsaugojimo;

 • visuomenės švietimas ir (arba) gerosios praktikos sklaida.

bottom of page