top of page

Apie konkursą

Beveik pusė azoto ir fosforo junginių į Baltijos jūrą patenka dėl neatsakingų žemės ūkio veiklų: neapdairaus tręšimo, aplaidžiai tvarkomo mėšlo. Dėl neatsakingo ūkininkavimo maistinės medžiagos nuteka į upes, upelius ir po kelių dienų atsiduria Baltijos jūroje, kur sukelia eutrofikaciją: dėl maistinių medžiagų pertekliaus išvešėję  dumbliai sutrikdo įprastą ekosistemos pusiausvyrą, susidaro vadinamosios „mirties zonos“, kur dėl deguonies stygiaus negali išgyventi gyvi organizmai.

Konkurso eiga:

  1. Norintys dalyvauti ūkininkai užpildo dalyvio anketa.

  2. Konkurso komisija išrenka nacionalinį laimėtoją. 

  3. Jam atitenka 1000 EUR piniginis prizas. 

  4. Nacionaliniai laimėtojai iš 11 Baltijos regiono šalių susirenka į baigiamąjį renginį vienoje iš konkurso šalių. (2021 m svarstoma nuotolinio renginio galimybė).

  5. Baigiamojo renginio metu paskelbiamas tarptautinis nugalėtojas. Jam atitenka 10 000 EUR vertės prizas.

 

Nors renkant konkurso nugalėtojus labiausiai atsižvelgiama į ūkininkų pastangas mažinti maistinių medžiagų nuotėkį, ypač kai taikomi novatoriški metodai, konkurse vertinamos ir kitos ūkiuose taikomos priemonės, mažinančios neigiamą poveikį aplinkai. Tai gali būti priemonės biologinei įvairovei saugoti bei didinti, pesticidų naudojimo mažinimas, priemonės, mažinančios energijos ir kuro sunaudojimą, bei kitos aplinkai draugiškos priemonės.

Šalių dalyvaujančių konkurse "Baltiją tausojantis ūkininkas" žemėlapis

Lietuvos ir kaimyninių šalių ūkiuose nestinga pavyzdžių, kaip mažinti maisto medžiagų nuotėkį į aplinką. Nuo 2009 m organizuojamas konkursas "Baltiją tausojantis ūkininkas" kviečia pasidalinti  savo patirtimi.

bottom of page