top of page

Apie konkursą

Beveik pusė azoto ir fosforo junginių į Baltijos jūrą patenka dėl neatsakingų žemės ūkio veiklų: neapdairaus tręšimo, aplaidžiai tvarkomo mėšlo. Dėl neatsakingo ūkininkavimo maistinės medžiagos nuteka į upes, upelius ir po kelių dienų atsiduria Baltijos jūroje, kur sukelia eutrofikaciją: dėl maistinių medžiagų pertekliaus išvešėję  dumbliai sutrikdo įprastą ekosistemos pusiausvyrą, susidaro vadinamosios „mirties zonos“, kur dėl deguonies stygiaus negali išgyventi gyvi organizmai.

Konkurso eiga:

  1. Norintys konkurse dalyvauti ūkininkai turi užpildyti dalyvio anketą.

  2. Konkurso komisija, remdamasi kriterijais, išrenka laimėtoją. 

  3. Laimėtojas apdovanojamas 1000 EUR piniginiu prizu.

  4. Nacionaliniai laimėtojai iš Baltijos regiono valstybių susirenka į baigiamąjį renginį vienoje iš konkurso šalių. 

  5. Baigiamojo renginio metu paskelbiamas viso Baltijos regiono nugalėtojas ir apdovanojamas 10 000 EUR prizu.

 

Nors renkant konkurso nugalėtojus labiausiai atsižvelgiama į ūkininkų pastangas mažinti maistinių medžiagų nuotėkį, ypač kai taikomi novatoriški metodai, konkurse vertinamos ir kitos ūkiuose taikomos priemonės, mažinančios neigiamą poveikį aplinkai. Tai gali būti priemonės biologinei įvairovei saugoti bei didinti, pesticidų naudojimo mažinimas, priemonės, mažinančios energijos ir kuro sunaudojimą, bei kitos aplinkai draugiškos priemonės.

Šalių dalyvaujančių konkurse "Baltiją tausojantis ūkininkas" žemėlapis

Lietuvos ir kaimyninių šalių ūkiuose nestinga pavyzdžių, kaip mažinti maisto medžiagų nuotėkį į aplinką. Nuo 2009 m organizuojamas konkursas "Baltiją tausojantis ūkininkas" kviečia pasidalinti  savo patirtimi.

bottom of page